05/10/2017

De donaties zijn verstrekt aan:

HI-Totaalzorg
HI-Totaalzorg uit Appelscha heeft de dagelijkse begeleiding van de bewoners van de Koningshoeve in Wolvega. Deze zorgorganisatie had tijdens de opening aangegeven dat er behoefte is aan meer fitnesstoestellen in de daarvoor bestemde ruimte. Tijdens de opening werd een cheque van 500 euro aangeboden.
Project laaggeletterden
De openbare bibliotheek in Wolvega voert het project laaggeletterden op de peuterspeelzalen en onderbouw basisscholen uit. Daarvoor worden tasje met boekjes en dergelijke door de bieb aangeboden, echter de inhoud is erg verouderd en moet worden vervangen. Daarvoor is geld nodig wat niet geheel uit het reguliere budget kan worden betaald. Daarom is een bedrag van 400 euro voor dit doel verstrekt en kunnen kinderen de taal en lezen beter beheersen.
(Foto: Lenus van der Broek).